Guds vrede over all ugudelighet og seksuell umoral!

For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som undertrykker sannheten i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært klart synlige; det gjelder hans evige kraft og Hans guddomelighet. Disse usynlige egenskaper kan kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Slik er menneskene uten unnskyldning.

For selv om de kjente Gud, æret de Han ikke som Gud, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overgav Gud dem også til urenhet i sine hjerters onde lyster, slik at de vanærer sine legemer seg imellom.

De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet . Amen. På grunn av dette overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige seksuelle kjønnsliv med et som er i strid med naturen.

Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige seksuelle kjønnsliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velforkjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv !

Og ettersom de de ikke fant noe verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdeig sinn, så de gjør gjerningene som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er ubarmhjertige.

Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det !

Alt dette er fra Bibelen som er Guds ord til mennesker. Romerbrevet 1 vers 18 og utover. Trenger du mitt syn på saken kan du lese om "Homo Lobyister" under arkiv januar 2011.

15 kommentarer

vmmd

28.feb.2011 kl.21:35

Skal konfirmere meg kirkelig til sommeren :- )!

Vero

28.feb.2011 kl.21:36

Ingenting er rettferdig, alt handler om flaks og uflaks.

endetiden

28.feb.2011 kl.21:45

vmmd. Bruk konfirmant tiden til å studere Guds ord og lykke til!

FTM85

28.feb.2011 kl.21:50

jeg legger igjen kommentaren jeg la på det innlegget du nevner:

det å dø er jo det beste med livet, for ingen dør egentlig, vi har alle evig liv. Vi er alle en del av gud, vi er alle ett. Absolutt alle, du også. Jeg kan ikke se på deg med negative øyne, for du er gud, like mye som jeg er gud. Man faen kor vanskelig det er å ikke bli irritert. Det jeg ser et at du bruker et over 2000år gammelt redskap i en moderne verden. Nå er det faktisk på tide å legge ned denne synde-fantasien. Jeg tror på Gud! Ja, og Jesus. Jesus burde være ditt forbilde, og han sa selv at vi skulle følge ham, og være som ham, noe du ikke akkurat viser at du er når du dømmer. Det er kun Gud som skal dømme, og han elsker alle og dømmer ingen. Uansett om de er Hitler, homo, eller deg!

Hvordan stiller du deg til spørsmålet: Kan det være noe du ikke vet om Gud og sannheten, og om du fikk vite dette ville hele verden din forandres?

endetiden

28.feb.2011 kl.21:51

Vero. Vi har fått en fri vilje, og bestemmer over egne liv. Har ingenting med flaks eller uflaks å gjøre. Vi er alle under den samme solen, og ingenting er nytt der. Hvor skal du tilbringe evigheten? Vi må alle ta et valg. Den som ikke velger har allerede valgt.

endetiden

28.feb.2011 kl.22:07

FTM85. Jeg dømmer ingen, men har minn fulle rett til å påpeke synden som mennesker utfører. Gud har ikke forandrett sitt syn på synd, selv om det såkalte moderne mennesket har det. Det har alltid komt dom over land og folk som har vent seg vekk fra sannheten og dyrker mennesket og umoralen. Vi skal alle fram for Gud som er dommer. Det er to inganger på det neste liv. En fortapelse. Eller en himmel sammen med Jesus. Hvor skal du tilbringe evigheten min venn? Selfølgelig mye jeg ikke vet. Bibelen er det ingen som blir ferdig med. Men en ting er klart jeg er ingen gud som du hevder. Jesus er veien sannheten og livet for meg! Takker for god dialog.

Hilde

28.feb.2011 kl.22:11

Hei, bare lurte på en ting, er du med i en menighet eller noe lignende? :)

FTM85

28.feb.2011 kl.22:14

hva gjorde Jesus da? han gjorde i allefall det totalt motsatte fra det du gjør. Han er sannheten, veien og livet! Men det er nok MYE her som er missforstått.

Menneskene har skapt en livsstil der det å føle enhet med alle hele tiden gir dem «problemer».

Man kan gjerne kalle dem kjærlighetens tre store fiender.

1. Behov

2. Forventning

3 Sjalusi

Det er ikke mulig å elske et annet menneske når noen av disse tre tingene er inne i bildet. Og vi kan i hvert fall ikke elske en gud som gir etter for en av dem, for å ikke si alle sammen. Men det er nettopp en slik Gud vi tror på, og ettersom vi mener at det er bra nok for gud, så mener vi at det er bra nok for oss selv også. Det er altså i et slikt miljø vi prøver å skape og opprettholde kjærligheten til hverandre.

Vi er blitt lært opp til å tro på en Gud som er sjalu, som har enorme forventninger, og som har så store behov at viss vi ikke elsker ham, så vil han straffe oss med evig fordømmelse. Denne læren er blitt en del av vår kulturelle historie. Den er så rotfestet i menneskets psyke at det vil bli en kjempestor oppgave å utrydde den. Hvis vi ikke gjør det, kan vi aldri håpe på å elske hverandre, og i enda mindre grad Gud.

Jeg tror det er på tide å søke innover i oss selv, og spørre oss om denne guden som skal dømme er gud skapt i menneskets bilde og ikke omvendt? såkalrt elsker gud ALLE mennesker!! Det er ufattelig for meg at du ikke skjønner det, siden du tror på gud...

endetiden

28.feb.2011 kl.22:18

Hei Hilde.Er ikke med i en menighet akkurat nå nei, gikk for noen år tilbake på møter i pinsemenigheter osv.Tenkte å starte opp igjenn med det. Trenger påfyll i denne tid. Men er litt engasjert alikevel.

FTM85

28.feb.2011 kl.22:34

Her er en beskjed fra Gud til deg (og mange andre i verden):

Jeg har et nytt budskap. Og det formidler sannheten. Og dette budskapet er det eneste budskapet som kan redde verden. Det gamle budskapet gjorde ikke det. Innser du ikke det? Det gamle budskapet, som du sier har gitt menneskeheten håp, har ikke frembrakt noen av de resultatene dere hadde håpet på.

Det gamle budskapet om rett og galt, forbrytelse og straff, det gode og det onde, evig belønning og evig fordømmelse har overhodet ikke bidratt til å gjøre slutt på lidelsen på jorden, på drepingen, og på de plagene dere påfører dere selv. Og det er fordi det er et budskap som forkynner atskillelse.

Det er bare ett budskap som kan endre menneskehetens kurs for alltid, som kan gjøre en slutt på plagene og føre dere tilbake til Gud. Det budskapet er Det nye evangelium: VI ER ALLE ETT.

Ut fra dette evangeliet springer et nytt budskap som handler om et totalt ansvar; det forteller dere at dere har totalt ansvar for de valgene dere foretar, at dere hele tiden velger sammen med andre, og at den eneste måten å endre valgene på er ved å gjøre det i fellesskap.

Dere kommer aldri til å slutte og plage dere selv så lenge dere tror dere bare plager en annen. Det vil først skje når dere faktisk skjønner at dere plager dere selv.

Dette vil dere først innse når dere forstår fullt ut at det er umulig å gjøre noe mot en annens vilje. Det er kun i et øyeblikk av klarhet at du kan få et glimt av det du ville trodd var en umulig sannhet. Alt dette er noe dere gjør mot dere selv.

Og denne sannheten vil dere ikke oppfatte om dere ikke forstår, favner og lever i tråd med Det nye evangelium. VI ER ALLE ETT.

Derfor kan dere selvsagt ikke gjøre noe mot hverandre som ikke, på det ene eller det annet plan, er et resultat av medskapning. Det ville bare være mulig hvis vi ikke alle var ett. Men VI ER ALLE ETT. Det er bare en av oss. Denne virkeligheten skaper vi sammen.

Skjønner du hva dette innebærer? Ser du hvilken ærefryktinngytende virkning det vil få?

Gå derfor ut å spre denne læren til alle. Det dere gjør for andre, gjør dere for dere selv, og det dere ikke gjør for andre gjør dere heller ikke for dere selv, Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem, for det blir gjort mot dere. Dette er den gylne regel. Og jeg håper du vil forstå den fullt ut.

endetiden

28.feb.2011 kl.22:36

FTM85! Ja Gud elsker alle, men han hater synden og sier klart i fra at mennesker må vende seg bort fra synden og ikke leve i den slik mangen gjør i dag.Dette er Guds ord og ikke mine. Så har du noe uoppgjort så gå til Jesus med det. Det må jeg gjøre. Livet er en kamp for mangen.Men Jesus er her for å hjelpe. Det har jeg opplevd helt konkret.Be din bønn til Jesus. Ingen har lovet oss et lett eller smerte fritt liv. Men jeg er overbevist om at de som søker han av hele sitt hjerte får hjelp.

FTM85

28.feb.2011 kl.22:51

jo, Gud har hjulpet meg med å finne meg selv, jeg hadde aldri vært her jeg er i dag om det ikke hadde vært for Gud. Jeg elsker Gud med hele mitt hjerte jeg. Jeg vet det står i boken, men jeg VET at den boken er blitt mye missforstått. Det er ikke noe som heter rett eller galt. Ingen gjør noe galt i sitt verdensbilde.

Når takknemlighet erstatter dom, vil fred spre seg i kroppen din, omfavne mildhet i din sjel og fyller visdom ditt sinn. La takknemlighet erstatte skjønn og hele opplevelsen av livet vil ta en tur til det bedre.

Psychomaster

01.mar.2011 kl.00:45

Gud dømmer oss ikke, selv om vi synder. Gud er ren kjærlighet, og elsker oss for mye til å straffe oss for syndene med å sende oss en vond plass etter livet. For vi er alle Gud, vi har Gud i oss.

Da kom de

skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og

de stilte henne fram og sa: "Mester, denne kvinnen er grepet på fersk

gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal

steines. Hva sier så du?" Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne

få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med

fingeren.

Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: "Den av dere som er

uten synd, kan kaste den første steinen på henne." Så bøyde han seg ned

igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den

andre, de eldste først. Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som stod

der. Da rettet han seg opp og spurte: "Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt

deg?" Hun svarte: "Nei, Herre, ingen." Da sa Jesus: "Heller ikke jeg

fordømmer deg."

Joh 8,2-11

Kristofer

16.mar.2011 kl.00:01

Til forrige innlegg.

Du glemte slutten:

Gå derfor bort, og synd ikke mer.

endetiden

16.mar.2011 kl.20:28

Takk Kristofer! Godt observert og en vesentlig faktor i hele budskape. De fleste vil jo høre det som klør de i øre.

Skriv en ny kommentar

endetiden

endetiden

0, Bergen

En ensom and som har et brennende ønske om at flere våkner opp,og går i mot samfunns-strømen.Det er dobbelt så tungt.Men gir deg Ditt Liv tilbake.

Kategorier

Arkiv

hits